کاربرد قوطی های گرد (استوانه ای)

1401/02/14 در ساعت 22:42:02

ظروف استوانه ای ، گزینه ای مناسب برای رنگ ،روغن ، لاک الکل ، روغن چوب ، چسب سنگ و غیره می باشد.این نوع ظرف ، به دلیل اینکه درب آن به راحتی باز و بسته می شود، بیشترر مورد استفاده قرار میگیرد. این روش بسته بندی برای سیستم های ترکیب رنگ بسیار مناسب می باشد.

کاربرد قوطی های گرد (استوانه ای)
ظروف استوانه ای ، گزینه ای مناسب برای رنگ ،روغن ، لاک الکل ، روغن چوب، چسب سنگ و غیره می باشد.این نوع ظرف ، به دلیل اینکه درب آن به راحتی باز و بسته می شود، بیشترر مورد استفاده قرار میگیرد. این روش بسته بندی برای سیستم های ترکیب رنگ بسیار مناسب می باشد.

نظر جدید
0%