مواد لازم جهت پوشش قوطی فلزی

1401/02/14 در ساعت 22:49:29

درصورت لزوم جهت پوشش داخل و یا خارج قوطی (بسته به مورد استفاده) از موادی استفاده می شود که در ادامه مشاهده می فرمایید ...

 مواد لازم جهت پوشش قوطی فلزی

مواد لازم جهت پوشش قوطی

درصورت لزوم جهت پوشش داخل و یا خارج قوطی (بسته به مورد) از مواد ذیل استفاده می شود :

1. لاك (Laquer)
نظر به اینكه بسیاری از موادی كه دربسته های فلزی بسته بندی می شوند بسیار فعال بوده و در مدت زمان كوتاهی با بسته ها واكنش نشان می دهند و سبب خوردگی می گردند، لذا با قراردادن یك لایه نازك بین بسته و محصول مانع این كار می شوند. بدیهی است این لایه برای محصولات مختلف متفاوت است تا از تركیب احتمالی محصول با لایه محافظ، جلوگیری گردد. لاك مصرفی جهت قوطی های مواد غذایی عبارتست از محلول رزین یا تركیبی از رزین و روغن های خشك شونده در حلال های فرار شیمیایی كه پس از پختن به صورت لایه ای سخت بر روی ورق باقی می ماند.

لاك از نظر كاربرد به دو گروه تقسیم می گردد :
I - لاك خارجی : جهت حفاظت قوطی از زنگ زدگی در مناطق مرطوب و یا برای تزئین بكار می رود.
II - لاك داخلی : این نوع لاك به منظور جلوگیری از بروز واكنش شیمیایی بین محتوی و فلز می باشد كه بسته به نوع محتوی دارای ویژگی های مختلفی است.

متداول ترین لاك های مصرفی در ایران به شرح زیر می باشند :
الف) لاك سفید (White Lacquer) : این لاك با پایه های مختلف شیمیایی تولید می گردد و دارای مقاومت زیاد در مقابل مواد با خورندگی بالا مانند رب گوجه فرنگی می باشد.
ب) لاك آلومینیوم پیگمنت (Aluminium Pigment Laquer) : بطور كلی برای پوشش سطح داخلی قوطی مواد گوشتی و تن ماهی (مواد پروتئینی) از این نوع لاك كه به رنگ خاكستری است استفاده می شود.
پ) لاك بژ (Beig Laquer) : این لاك دارای مقاومت خوب در مقابل مواد با خورندگی بالاست.

\

2. پودر درز جوش :
در اثر جوشكاری درز قوطی در سیستم (Seam Welding) روكش قلع روی ورق از بین می رود و فلز در موضع مذكور ضعیف می گردد. این محل با پودری كه پس از پخت بصورت نواری روی آن را می پوشاند پوشش داده می شود. پودر انتخابی می بایستی با لاك نشانده شده روی ورق هم خانواده باشد تا كشش مولكولی مناسبی فراهم گردد.

3. تینر (Tiner) :
از آن به عنوان یك حلال استفاده می شود و فرمول آن می بایست با لاك مربوطه هماهنگی داشته باشد.

4. مركب (Ink) :
از آن جهت چاپ روی قوطی استفاده می شود.

نظر جدید
0%